TR-mittaus ja työskentelyn kehitys

TR-mittaus on työturvallisuuden havainnointimenetelmä. Se korvaa työmaan lakisääteisen viikkotarkastuksen ja on tärkeä osa laatutyötä.

Turvallinen työmaa on toimiva työmaa. TR-mittaus antaa työmaalla toimiville osapuolille yhteiset pelisäännöt ja näin helpottaa aikataulussa ja budjetissa pysymistä.

TR-mittauksen toteutus

TR-mittari 2010 -lomake

TR-mittari 2010 -lomake

TR-mittaukset on perinteisesti tehty paperille (esim. tulostetulle Työturvallisuuslaitoksen TR-mittari 2010 -lomakkeelle) tukkimiehen kirjanpidolla, mutta SITE managerilla pystyt tekemään tämän täysin sähköisesti.

TR-mittarin kohteita ovat

  • työskentely
  • telineet, kulkusillat ja tikkaat
  • koneet ja välineet
  • putoamissuojaus
  • sähkö ja valaistus
  • järjestys (erikseen pölyisyys)

Mittaajan on tunnettava työmaan rakennusmääräykset, jotta hyväksytyt turvallisuustasot voidaan havaita.

Työntekoa ja tulosta voidaan kehittää, kun TR-mittauksien tulokset eri viikoilta ja eri työmailta kerätään yhteen analysoitavaksi.

tr-mittaus-site-managerTiedonkeruu on kuitenkin helpompaa ilman manuaalisia välivaiheita. SITE manager on työmaan toiminnanohjausjärjestelmä, jolla TR-mittaus ja työturvallisuuden raportointi hoituu vaivatta.

TR-mittauksen kierroksen aikana havainnot kirjataan kosketusnäytöllä (puhelimella tai tabletilla), ottaen tarvittaessa kuvat väärin-merkintöjen liitteiksi.

TR-mittauksen väärin-merkinnöistä luodaan myös turvallisuushavainnot, jotka tilastoidaan ja käsitellään erikseen.

SITE manager nopeuttaa TR-mittausta ja helpottaa tulosten analysointia.

Lue lisää SITE managerista!